بازار فروش چرم خام طبیعی تهران

چرمی که قبل از مرحله دباغی، اصلاح و فرآیند افزایش ماندگاری باشد را، چرم خام می نامند. کشور ایران در زمینه تولید و عرضه چرم خام ‌در رده بهترین کشورهای دنیا بوده

Read more