خرید چرم طبیعی گوسفندی قهوه ای تیره

چرم از قدیم الایام تا حال جهت مصارف مختلفی مورد بهره برداری قرار می گرفته است. چرم طبیعی از چند جهت قابل تقسیم بندی است. گاه از جهت نوع و طبیعت بافت به چرم طبیع

Read more